Nasze mieszkania

Kredyt na mieszkanie

Kredyt na mieszkanie umożliwia kupienie mieszkania osobom, które nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby wymarzone i upragnione mieszkanie kupić sobie za gotówkę. Kredyt mieszkaniowy jest wówczas bardzo wygodny, gdyż można szybko wejść w posiadanie mieszkania, a dopiero w przyszłości spłacać je w regularnych odstępach i w wyznaczonych przez bank kwotach. Kredytów mieszkaniowych udzielają różnego rodzaju banki komercyjne, które wyprzedzają się w ofercie, chcąc zachęcić i przekonać potencjalnych klientów do siebie. Kredyty na mieszkanie można zaciągać w różnej wysokości, która uzależniona jest najczęściej od naszej zdolności kredytowej, gdyż ona właśnie jest dla banku najważniejsza. Otrzymanie kredytu na zakup mieszkania wiąże się z koniecznością przedłożenia w banku kompletnego i rzetelnego wniosku kredytowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Po analizie wniosku, bank wystawia decyzję, która jeżeli jest pozytywna kończy się podpisaniem stosownej umowy kredytowej i udostępnieniem środków pieniężnych kredytobiorcy. Umowa zawiera także zasady spłaty zaciągniętego kredytu, których trzeba bezwzględnie przestrzegać, aby być rzetelnym klientem dla banku.

Copyright @ 2010 Nasze mieszkania