Nasze mieszkania

Mieszkanie pod zastaw

Mieszkanie może stanowić zastaw w przypadku, gdy jest taka konieczność. Najczęściej mieszkanie jest zastawem w sytuacji, gdy jego właściciele chcą zaciągnąć kredyt na to właśnie mieszkanie lub na jakikolwiek inny cel. Wówczas mieszkanie stanowi zastaw i jest na nim ustanowiona hipoteka, która wpisana jest do księgi wieczystej ustanowionej na tym mieszkaniu. Hipoteka oznacza wtedy, że mieszkanie nie jest wolne od zastawów i nawet w przypadku, gdy zmieni właściciela obciążenie nadal pozostaje. Albowiem hipoteka nie spoczywa na właścicielu mieszkania, ale na samym mieszkaniu, dlatego nie ma znaczenia, że zmieni ono właściciela. Zastawione mieszkanie zabezpiecza wówczas interesy osoby lub instytucji, która udzieliła właścicielowi mieszkania pożyczki lub kredytu i chce zabezpieczyć się na wypadek nie regulowania przez niego zobowiązań w terminie. W takim wypadku mieszkanie przechodzi na własność kredytodawcy, a jego równowartość rekompensuje straty, które wynikły w momencie nieregulowania wpłat z tytułu kredytu w terminie. Każdy, kto decyduje się zastawić w ten sposób mieszkanie musi liczyć się z ewentualnością jego utraty w określonych okolicznościach.

Copyright @ 2010 Nasze mieszkania