Nasze mieszkania

Problemy mieszkaniowe

Z problemami mieszkaniowymi boryka się dziś bardzo wiele rodzin, które z różnych względów, a przede wszystkim ze względów finansowych i materialnych nie mają odpowiednich warunków mieszkaniowych i nie są w stanie sami sobie ich stworzyć, ponieważ nie mają na to wystarczających środków pieniężnych. Największe problemy mieszkaniowe maja najczęściej ludzie biedni z uboższych warstw społecznych, którzy nie zawsze osiągają stałe dochody lub osiągają je w takiej wysokości, która nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z codziennym wyżywieniem czy ubraniem. Nie ma więc mowy o tym, aby tacy ludzie mogli sobie zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe. Problemy mieszkaniowe biorą się stąd, że władze poszczególnych gmin w naszym kraju nie dysponują odpowiednią i wystarczającą ilością mieszkań komunalnych, a ludzie którzy się o nie starają nie są w stanie kupić sobie mieszkania samodzielnie na własność na wolnym rynku. Czekają więc na przydział latami i borykają się w tym czasie z niejednokrotnie bardzo poważnymi problemami mieszkaniowymi. Problemy mieszkaniowe to bardzo poważne problemy i trudno sobie nawet wyobrazić, jak wielu ludzi w naszym kraju musi z nimi żyć.

Copyright @ 2010 Nasze mieszkania