Nasze mieszkania

Wartość ścian

Sciany posiadają ogromną funkcję izolacyjną, jeśli chodzi o całą konstrukcję izolacyjną, są one niezbędne. Ale jakie są ich wartości? Wiadomo, że ściany, to pionowe przegrody, które ograniczają pomieszczenia lub określoną przestrzeń. Do ich funkcji zaliczamy przede wszystkim ich związek z izolacją, czyli mają wpływ na ciepło w danym mieszkaniu i pomieszczeniu, na akustykę pomieszczenie oraz na wilgoć. Spełniają one funkcję konstrukcyjną, czyli przenoszą obciążenia pionowe, od dachu, stropu i ścian wyższych kondygnacji oraz przenoszą obciążenia poziome, czyli parcia wiatru oraz gruntu. Ściany możemy rozróżnić ze względu na ich usytuowanie w budynku, i występują ściany zewnętrzne- wydzielające budynek z otoczenia oraz wewnętrzne-między pomieszczeniami. Natomiast ściany ze względu na rodzaj materiału, to z drewna, ceramiki, gipsu lub betonu. Poza tym występuje też podział ze względu na warunki pracy. Widać więc, że jest wiele rodzajów ścian i zależy on od wielu czynników, które mają wpływ na konstrukcję całego mieszkania. Są one niezbędne w każdym mieszkaniu.

Copyright @ 2010 Nasze mieszkania